daşnak

daşnak
<erm.> XIX əsrin 90-cı illərində meydana gəlmiş millətçi-terrorçu erməni «Daşnaksütyun» partiyasının üzvü. Daşnak quldur birləşmələri. Antanta ölkələri də daşnakların əməllərindən narazılıqlarını bildirirdilər. «Böyük Ermənistan» xülyalarından əl çəkməyən daşnak quldur bir- ləşmələri Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ qəzalarının azərbaycanlı əhalisinə qarşı məqsədyönlü soyqırımı və etnik təmizləmə aparırdılar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ДАШНАКЦУТЮН — (арм. союз). Армянская партия социал революционеров на Кавказе. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. дашнакцутюн (арм.) армянская буржуазно националистическая партия, возникшая в нач. 90 х гг. 19 в. на… …   Словарь иностранных слов русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”